شناور نیویورک تصویر اوهایو خاک کره ماه

شناور: نیویورک تصویر اوهایو خاک کره ماه ناسا حراج نیل آرمسترانگ

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مردم را نمی‌توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت / سعید حجاریان

یک تئوریسین جریان اصلاحات در تحلیلی از چگونگی تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی گفت که تلاش جهت عرفی‌ کردن قدرت یکی از وظایف جدی اصلاح‌طلبان است.

مردم را نمی‌توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت / سعید حجاریان

سعید حجاریان: مردم را نمی توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت

عبارات مهم : ایران

یک تئوریسین جریان اصلاحات در تحلیلی از چگونگی تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی گفت که تلاش جهت عرفی کردن قدرت یکی از وظایف جدی اصلاح طلبان است.

به گزارش ایسنا، سعید حجاریان در نشستی از سلسله نشست های اصلاحات همه جانبه در کشور عزیزمان ایران با عنوان «اصلاحات امتداد انقلاب» که به همت حزب اتحاد ملت کشور عزیزمان ایران اسلامی برگزار شده است بود اظهار کرد: زمانی که لایه های تحت الارضی با یکدیگر تصادم پیدا کرده و گسل ها گسیخته می شوند، زلزله رخ می دهد. انقلاب نیز در چنین وضعیتی به وقوع می پیوندد و ناشی از شکاف های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که به حد اشباع رسیده و نظم موجود را دگرگون می کنند. گاهی شکاف ها عمق کمتری دارند، در نتیجه زلزله کم شدتی اتفاق می افتد و انقلاب سیاسی رخ می دهد. به این معنا که ساخت سیاسی و قانون اساسی عوض کردن می کند. مانند آنچه در بهمن سال ۱۳۵۷ رخ داد.

مردم را نمی‌توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت / سعید حجاریان

وی ادامه داد: ولی گاهی شکاف ها عمق بیشتری دارند و زلزله با ریشتر زیاد اتفاق می افتد و به تحول در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منتج می شود و فُرماسیون ها عوض کردن می کنند. مانند انقلاب فرانسه که فرماسیون فئودالی را به بورژوازی عوض کردن داد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: از همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی، عده ای به شدت با نهادینه شدن انقلاب مخالفت کردند. گروهی از «انقلاب مستمر» سخن به میان آوردند آیا که اعتقاد بودند بروکراتیزه شدن انقلاب قاتل آن است و بر همین مبنا نتیجه گرفتند دائماً باید نیروها و کادرهای انقلاب را عوض کردن داد و نیروهای جوان تر را که روحیه انقلابی تری دارند، به سیستم وارد کرد. گروهی به دنبال «انقلاب در انقلاب» بودند.

یک تئوریسین جریان اصلاحات در تحلیلی از چگونگی تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی گفت که تلاش جهت عرفی‌ کردن قدرت یکی از وظایف جدی اصلاح‌طلبان است.

وی تشریح کرد: مثلاً انقلاب فرهنگی را به جریان انداختند تا بتوانند از آن طریق به پاکسازی دستگاه علمی کشور مبادرت ورزند و مانع شوند سیستم ایدئولوژیک غربی خود را در کشور عزیزمان ایران اسلامی بازتولید کند. گروهی دیگر به دنبال «صدور انقلاب» رفتند؛ این گروه اعتقاد بودند اگر انقلاب صادر نشود و کمربندی از کشورهای انقلابی اطراف کشور را نگیرد، دشمن به کشور عزیزمان ایران هجوم آورده و انقلاب را شکست می دهد.

حجاریان اظهار کرد: بعد از وقوع هر زلزله ای با پرسشی اساسی مواجه می شویم؛ عقل سلیم چه حکم می کند؟ طبعاً زلزله با خود خرابی به همراه می آورد و کشته و مجروح و آواره به جای می گذارد. بعد نخستین وظیفه بعد از زلزله، امداد است و امداد برابر اصلاح هست. به این معنا که باید تلاش کرد، آواره ها بازگردند، ساختمان های نیمه خراب مرمّت شوند، مردم دل شکسته، دلداری داده شوند، اموات دفن گردند و شرایط عادی زندگی برقرار شود.

وی ابراز عقیده کرد: به گمان من بعد از پیروزی انقلاب وظیفه مهم نیروهای سیاسی، اصلاح بود که باید بلافاصله شروع می شد آیا که مردم را نمی توان دائماً در التهاب و شرایط انقلاب نگه داشت. به تعبیر دیگر «می توان همه مردم را جهت مدتی بسیج کرد و هم می توان تعدادی از مردم را جهت هر لحظه بسیج کرد ولی نمی توان همه مردم را هر لحظه در حالت آماده باش نگه داشت.»

مردم را نمی‌توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت / سعید حجاریان

این تئوریسین اصلاحات با بیان اینکه «چند عامل باعث شد تا حدودی شعارهای بسیج کننده ای مانند «انقلاب در انقلاب» و «انقلاب مستمر» دوام بیاورد، کشور در حالت اورژانسی و استثنایی باقی بماند و در نتیجه مشی اصلاح طلبانه تعلیق شود» گفت: به نظر جنگ مهمترین آن ها بود. هشت سال درگیری میان کشور عزیزمان ایران و عراق باعث شد تمامی امکانات و سرمایه های کشور جهت پشتیبانی از جنگ صرف شود. طبعاً شرایط جنگی، شرایطی استثنایی است و مانع از اصلاحات عمیق می شود. همچنین درگیری با گروه های مسّلح چه در مرکز چه در حاشیه کشور این اوضاع را استمرار بخشید و حادتر کرد. بعد از مدتی که رفته رفته شرایط استثنایی فروکش کرده بود، مسئله ارتش ذخیره بیکاران پیش آمد؛ جمعیتی که از یک سو به حاشیه رانده شده است بودند و از سوی دیگر باعث بعضی التهابات می شدند. این وضعیت، دولت «معجزه هزاره سوم» را که خود استثنا بود، بر سر کار آورد. لذا ما دائماً در اوضاع اورژانسی قرار داشتیم. جمله معروف و پربسامد «در شرایط حساس کنونی» که دائماً از زبان مسئولین شنیده می شود، ناظر بر این اوضاع آشوبناک هست؛ به همین خاطر طی ۳۹ سالی که از عمر انقلاب می گذرد، زیاد نیروهای انقلابی تربیت شده است اند تا کادرهای اصلاح طلب.

وی در ادامه گفت: به هر تقدیر از آنجایی که عنوان جلسه امروز «اصلاحات، امتداد انقلاب» هست، می خواهم توضیح دهم چه نوع اصلاحاتی می تواند ادامه انقلاب اسلامی کشور عزیزمان ایران باشد. می خواهم در این مجال تا حدودی شاخصه های اصلاحاتِ مناسب این انقلاب را تشریح کنم. به باور من، اصلاحات می تواند از درون انقلاب ما مشتق شود. نگاهی به خواسته های مردم در انقلاب، ما را به نوع اصلاحاتی که باید انجام بگیرد، رهنمون می شود.

یک تئوریسین جریان اصلاحات در تحلیلی از چگونگی تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی گفت که تلاش جهت عرفی‌ کردن قدرت یکی از وظایف جدی اصلاح‌طلبان است.

حجاریان خاطرنشان کرد: شاید مهمترین خواسته مردم در انقلاب، برقراری عدالت و برطرف تبعیض های موجود بود. متأسفانه علیرغم اینکه در انقلاب از عدل علی(ع) بسیار سخن به میان آمد، کسی تلاش نکرد تئوری خاصی از عدالت را جهت شرایط کشور عزیزمان ایران ارائه دهد و آن را به اجرا درآورد. این امر نه پیش و نه بعد از انقلاب صورت نگرفت و دست ما در این زمینه بسیار تهی هست. نِحله های مختلفی مانند فایده گرایان، مساوات طلبان، وظیفه گرایان، لیبِرتارین ها، قراردادگرایان، مارکسیست ها و… هر یک حرف هایی جهت گفتن دارند ولی آنچه به کار کشور عزیزمان ایران امروز بیاید، هنوز چکش کاری نشده و به همین جهت است میان اقتصاددانان، فیلسوفان اخلاق و همچنین عاملان اقتصادی مستمراً کشکمش وجود دارد.

وی افزود: مهمترین خواسته مردم در انقلاب، برقراری عدالت و برطرف تبعیض های موجود بود. متأسفانه علیرغم اینکه در انقلاب از عدل علی(ع) بسیار سخن به میان آمد، کسی تلاش نکرد تئوری خاصی از عدالت را جهت شرایط کشور عزیزمان ایران ارائه دهد و آن را به اجرا درآورد. این امر نه پیش و نه بعد از انقلاب صورت نگرفت و دست ما در این زمینه بسیار تهی هست. دموکراسی باید زمینه های مورد نیاز جهت پذیرش آن را فراهم آورد.

مردم را نمی‌توان دائماً در شرایط انقلاب نگه داشت / سعید حجاریان

حجاریان تشریح کرد: دغدغه دیگر مردم استقلال بود. این خواست را شاید بسیاری از مردم و مسئولان بد فهمیده بودند؛ استقلال نه معنای انزوا می دهد و نه معنای وابستگی. آیا که فی الواقع میان وابستگی (dependency) و استقلال (independency) مراحل و منازل مختلفی از هم وابستگی (interdependency) وجود دارد. اصلاحات باید توضیح بدهد، ما کجای این پیوستار قرار داریم.

وی به همین جهت گفت: آزادی خواست دیگر مردم بود ولی آزادی همراه با مسئولیت پذیری هست. شاید جهت کشوری مانند کشور عزیزمان ایران گونه ای از دموکراسی مشارکتی مناسب ترین شیوه ای است که می توان مردم را مسئول، قانون مند و آزاد تربیت کرد. اصلاحات با اشاعه فرهنگ این نوع دموکراسی باید زمینه های مورد نیاز جهت پذیرش آن را فراهم آورد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: بخش دیگر شعار مردم، جمهوری بود. گذار از نظام سلطنت مطلقه یعنی رژیم کهن به یک جمهوری تمام عیار ظرف مدت کوتاهی میسر نیست و نمی توان شب بیست ودوم بهمن با نظام سلطنتی خوابید و فردایش با نظام جمهوری برخاست. به قول شاعر «اَمْسَیتُ کُردیاً و اَصْبَحتُ عَربیاً». باید میان این دو اوضاع منازلی تعبیه کرد و نقشه راهی نشان داد که چگونه می توان از حالت اول به حالت دوم گذار کرد. این نیز مشکلی بوده است که اصلاحات با آن دست به گریبان بوده است.

وی ادامه داد: شعار دیگر مردم اسلام بود. متأسفانه عده ای فکر می کردند از فردای انقلاب مردم همگی جزء مقدسین و رهبران نظام جزء اولیاء الله خواهند بود و نظامی مقدس برپا خواهد شد. کما اینکه هنوز می گویند نظام مقدس! در حالیکه حضرت علی فرموده اند: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لایُؤخَذُ لِلضَّعیفِ فیهِا حَقُّهُ مِنَ الْقَویِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع» یعنی نظامی مقدس است که در آن ضعیف حق خود را بدون لکنت از نیرومند طلب کند.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | سیاسی | انقلاب | انقلابی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz